• <nav id="e4qo4"></nav>
 • <menu id="e4qo4"><strong id="e4qo4"></strong></menu>
  <menu id="e4qo4"><tt id="e4qo4"></tt></menu>
 • 螺絲

  照片 SCS-R SCSS-R SCS-F-R SCS-N SCS-BR SCSS-CE SCS-F SCSS-F SCS-F-F
  產品名稱 夾緊螺絲 - 整球型 夾緊螺絲 - 整球型 夾緊螺絲(細牙螺紋) - 整球型 夾緊螺絲 - 特殊材質整球型 夾緊螺絲 - 特殊材質整球型 夾緊螺絲 - 特殊材質整球型 夾緊螺絲 - 平面頭鋼球型 夾緊螺絲 - 平面頭鋼球型 夾緊螺絲(細牙螺紋) - 平面頭鋼球型
  型號 SCS-R SCSS-R SCS-F-R SCS-N SCS-BR SCSS-CE SCS-F SCSS-F SCS-F-F
  特點 整球型 整球型 細牙螺紋
  整球型
  整球型,塑料球 整球型,黃銅球 整球型,陶瓷球 平面頭鋼球型 平面頭鋼球型 細牙螺紋
  平面頭鋼球型
  螺紋部材質 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼
  螺紋直徑 M3 ~ M16 M3 ~ M16 M6 ~ M12 M3 ~ M6 M4 ~ M6 M4 ~ M12 M4 ~ M16 M4 ~ M16 M6 ~ M12
  CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
  商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情
  型號 SCS-M10-12-R SCS-M10-16-R SCS-M10-20-R SCS-M10-25-R SCS-M10-35-R SCS-M12-16-R SCS-M12-20-R SCS-M12-30-R SCS-M12-40-R SCS-M16-20-R SCS-M16-25-R SCS-M16-35-R SCS-M16-50-R SCS-M3-10-R SCS-M3-5-R SCS-M4-10-R SCS-M4-16-R SCS-M4-6-R SCS-M5-12-R SCS-M5-20-R SCS-M5-8-R SCS-M6-10-R SCS-M6-16-R SCS-M6-20-R SCS-M6-25-R SCS-M8-10-R SCS-M8-12-R SCS-M8-20-R SCS-M8-25-R SCS-M8-30-R SCSS-M10-12-R SCSS-M10-16-R SCSS-M10-20-R SCSS-M10-25-R SCSS-M10-35-R SCSS-M12-16-R SCSS-M12-20-R SCSS-M12-30-R SCSS-M12-40-R SCSS-M16-20-R SCSS-M16-25-R SCSS-M16-35-R SCSS-M16-50-R SCSS-M3-10-R SCSS-M3-5-R SCSS-M4-10-R SCSS-M4-16-R SCSS-M4-6-R SCSS-M5-12-R SCSS-M5-20-R SCSS-M5-8-R SCSS-M6-10-R SCSS-M6-16-R SCSS-M6-20-R SCSS-M6-25-R SCSS-M8-10-R SCSS-M8-12-R SCSS-M8-20-R SCSS-M8-25-R SCSS-M8-30-R SCS-M10F-16-R SCS-M10F-20-R SCS-M10F-25-R SCS-M10F-35-R SCS-M12F-20-R SCS-M12F-30-R SCS-M12F-40-R SCS-M6F-10-R SCS-M6F-16-R SCS-M6F-20-R SCS-M6F-25-R SCS-M8F-12-R SCS-M8F-20-R SCS-M8F-25-R SCS-M8F-30-R SCS-M3-10-N SCS-M3-5-N SCS-M4-10-N SCS-M4-16-N SCS-M4-6-N SCS-M5-12-N SCS-M5-20-N SCS-M5-8-N SCS-M6-10-N SCS-M6-16-N SCS-M6-20-N SCS-M6-25-N SCS-M4-10-BR SCS-M4-16-BR SCS-M4-6-BR SCS-M5-12-BR SCS-M5-20-BR SCS-M5-8-BR SCS-M6-10-BR SCS-M6-16-BR SCS-M6-20-BR SCS-M6-25-BR SCSS-M10-16-CE SCSS-M10-25-CE SCSS-M10-35-CE SCSS-M12-20-CE SCSS-M12-30-CE SCSS-M12-40-CE SCSS-M4-10-CE SCSS-M4-16-CE SCSS-M4-6-CE SCSS-M5-12-CE SCSS-M5-20-CE SCSS-M5-8-CE SCSS-M6-10-CE SCSS-M6-16-CE SCSS-M6-25-CE SCSS-M8-12-CE SCSS-M8-20-CE SCSS-M8-30-CE SCS-M10-12-F SCS-M10-16-F SCS-M10-20-F SCS-M10-25-F SCS-M10-35-F SCS-M12-16-F SCS-M12-20-F SCS-M12-30-F SCS-M12-40-F SCS-M16-20-F SCS-M16-25-F SCS-M16-35-F SCS-M16-50-F SCS-M4-10-F SCS-M4-16-F SCS-M4-6-F SCS-M5-12-F SCS-M5-20-F SCS-M5-8-F SCS-M6-10-F SCS-M6-16-F SCS-M6-20-F SCS-M6-25-F SCS-M8-10-F SCS-M8-12-F SCS-M8-20-F SCS-M8-25-F SCS-M8-30-F SCSS-M10-12-F SCSS-M10-16-F SCSS-M10-20-F SCSS-M10-25-F SCSS-M10-35-F SCSS-M12-16-F SCSS-M12-20-F SCSS-M12-30-F SCSS-M12-40-F SCSS-M16-20-F SCSS-M16-25-F SCSS-M16-35-F SCSS-M16-50-F SCSS-M4-10-F SCSS-M4-16-F SCSS-M4-6-F SCSS-M5-12-F SCSS-M5-20-F SCSS-M5-8-F SCSS-M6-10-F SCSS-M6-16-F SCSS-M6-20-F SCSS-M6-25-F SCSS-M8-10-F SCSS-M8-12-F SCSS-M8-20-F SCSS-M8-25-F SCSS-M8-30-F SCS-M10F-16-F SCS-M10F-20-F SCS-M10F-25-F SCS-M10F-35-F SCS-M12F-20-F SCS-M12F-30-F SCS-M12F-40-F SCS-M6F-10-F SCS-M6F-16-F SCS-M6F-20-F SCS-M6F-25-F SCS-M8F-12-F SCS-M8F-20-F SCS-M8F-25-F SCS-M8F-30-F
  照片 SCS-FB SCSS-FB SCS-GB SCSS-GB SCB-R SCBS-R SCBS-CE SCB-F SCBS-F
  產品名稱 夾緊螺絲 - 平面頭鋼球型 - 帶防反轉結構 夾緊螺絲 - 平面頭鋼球型 - 帶防反轉結構 夾緊螺絲 - 齒紋球頭 - 帶防反轉結構 夾緊螺絲 - 齒紋球頭 - 帶防反轉結構 夾緊螺栓 - 整球型 夾緊螺栓 - 整球型 夾緊螺栓 - 陶瓷球型 夾緊螺栓 - 平面頭鋼球型 夾緊螺栓 - 平面頭鋼球型
  型號 SCS-FB SCSS-FB SCS-GB SCSS-GB SCB-R SCBS-R SCBS-CE SCB-F SCBS-F
  特點 平面頭鋼球型,帶防反轉結構 平面頭鋼球型,帶防反轉結構 棘球型,帶防反轉結構 棘球型,帶防反轉結構 整球型 整球型 整球型,陶瓷球 平面頭鋼球型 平面頭鋼球型
  螺紋部材質 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼
  螺紋直徑 M4 ~ M16 M4 ~ M16 M4 ~ M16 M4 ~ M16 M4 ~ M16 M4 ~ M16 M4 ~ M12 M4 ~ M16 M4 ~ M16
  CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
  商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情
  型號 SCS-M10-12-FB SCS-M10-16-FB SCS-M10-20-FB SCS-M10-25-FB SCS-M10-35-FB SCS-M12-16-FB SCS-M12-20-FB SCS-M12-30-FB SCS-M12-40-FB SCS-M16-20-FB SCS-M16-25-FB SCS-M16-35-FB SCS-M16-50-FB SCS-M4-10-FB SCS-M4-16-FB SCS-M4-6-FB SCS-M5-12-FB SCS-M5-20-FB SCS-M5-8-FB SCS-M6-10-FB SCS-M6-16-FB SCS-M6-20-FB SCS-M6-25-FB SCS-M8-10-FB SCS-M8-12-FB SCS-M8-20-FB SCS-M8-25-FB SCS-M8-30-FB SCSS-M10-12-FB SCSS-M10-16-FB SCSS-M10-20-FB SCSS-M10-25-FB SCSS-M10-35-FB SCSS-M12-16-FB SCSS-M12-20-FB SCSS-M12-30-FB SCSS-M12-40-FB SCSS-M16-20-FB SCSS-M16-25-FB SCSS-M16-35-FB SCSS-M16-50-FB SCSS-M4-10-FB SCSS-M4-16-FB SCSS-M4-6-FB SCSS-M5-12-FB SCSS-M5-20-FB SCSS-M5-8-FB SCSS-M6-10-FB SCSS-M6-16-FB SCSS-M6-20-FB SCSS-M6-25-FB SCSS-M8-10-FB SCSS-M8-12-FB SCSS-M8-20-FB SCSS-M8-25-FB SCSS-M8-30-FB SCS-M10-12-GB SCS-M10-16-GB SCS-M10-20-GB SCS-M10-25-GB SCS-M10-35-GB SCS-M12-16-GB SCS-M12-20-GB SCS-M12-30-GB SCS-M12-40-GB SCS-M16-20-GB SCS-M16-25-GB SCS-M16-35-GB SCS-M16-50-GB SCS-M4-10-GB SCS-M4-16-GB SCS-M4-6-GB SCS-M5-12-GB SCS-M5-20-GB SCS-M5-8-GB SCS-M6-10-GB SCS-M6-16-GB SCS-M6-20-GB SCS-M6-25-GB SCS-M8-10-GB SCS-M8-12-GB SCS-M8-20-GB SCS-M8-25-GB SCS-M8-30-GB SCSS-M10-12-GB SCSS-M10-16-GB SCSS-M10-20-GB SCSS-M10-25-GB SCSS-M10-35-GB SCSS-M12-16-GB SCSS-M12-20-GB SCSS-M12-30-GB SCSS-M12-40-GB SCSS-M16-20-GB SCSS-M16-25-GB SCSS-M16-35-GB SCSS-M16-50-GB SCSS-M4-10-GB SCSS-M4-16-GB SCSS-M4-6-GB SCSS-M5-12-GB SCSS-M5-20-GB SCSS-M5-8-GB SCSS-M6-10-GB SCSS-M6-16-GB SCSS-M6-20-GB SCSS-M6-25-GB SCSS-M8-10-GB SCSS-M8-12-GB SCSS-M8-20-GB SCSS-M8-25-GB SCSS-M8-30-GB SCB-M10-25-R SCB-M10-30-R SCB-M10-40-R SCB-M10-50-R SCB-M10-60-R SCB-M12-30-R SCB-M12-50-R SCB-M12-80-R SCB-M16-40-R SCB-M16-60-R SCB-M16-80-R SCB-M4-10-R SCB-M4-12-R SCB-M4-16-R SCB-M4-20-R SCB-M4-25-R SCB-M5-12-R SCB-M5-16-R SCB-M5-20-R SCB-M5-25-R SCB-M5-30-R SCB-M6-16-R SCB-M6-20-R SCB-M6-25-R SCB-M6-30-R SCB-M6-40-R SCB-M8-20-R SCB-M8-30-R SCB-M8-35-R SCB-M8-40-R SCB-M8-50-R SCBS-M10-25-R SCBS-M10-30-R SCBS-M10-40-R SCBS-M10-50-R SCBS-M10-60-R SCBS-M12-30-R SCBS-M12-50-R SCBS-M12-80-R SCBS-M16-40-R SCBS-M16-60-R SCBS-M16-80-R SCBS-M4-10-R SCBS-M4-12-R SCBS-M4-16-R SCBS-M4-20-R SCBS-M4-25-R SCBS-M5-12-R SCBS-M5-16-R SCBS-M5-20-R SCBS-M5-25-R SCBS-M5-30-R SCBS-M6-16-R SCBS-M6-20-R SCBS-M6-25-R SCBS-M6-30-R SCBS-M6-40-R SCBS-M8-20-R SCBS-M8-30-R SCBS-M8-35-R SCBS-M8-40-R SCBS-M8-50-R SCBS-M10-25-CE SCBS-M10-40-CE SCBS-M10-60-CE SCBS-M12-30-CE SCBS-M12-50-CE SCBS-M12-80-CE SCBS-M4-10-CE SCBS-M4-16-CE SCBS-M4-25-CE SCBS-M5-12-CE SCBS-M5-20-CE SCBS-M5-30-CE SCBS-M6-16-CE SCBS-M6-25-CE SCBS-M6-40-CE SCBS-M8-20-CE SCBS-M8-35-CE SCBS-M8-50-CE SCB-M10-25-F SCB-M10-30-F SCB-M10-40-F SCB-M10-50-F SCB-M10-60-F SCB-M12-30-F SCB-M12-50-F SCB-M12-80-F SCB-M16-40-F SCB-M16-60-F SCB-M16-80-F SCB-M4-10-F SCB-M4-12-F SCB-M4-16-F SCB-M4-20-F SCB-M4-25-F SCB-M5-12-F SCB-M5-16-F SCB-M5-20-F SCB-M5-25-F SCB-M5-30-F SCB-M6-16-F SCB-M6-20-F SCB-M6-25-F SCB-M6-30-F SCB-M6-40-F SCB-M8-20-F SCB-M8-30-F SCB-M8-35-F SCB-M8-40-F SCB-M8-50-F SCBS-M10-25-F SCBS-M10-30-F SCBS-M10-40-F SCBS-M10-50-F SCBS-M10-60-F SCBS-M12-30-F SCBS-M12-50-F SCBS-M12-80-F SCBS-M16-40-F SCBS-M16-60-F SCBS-M16-80-F SCBS-M4-10-F SCBS-M4-12-F SCBS-M4-16-F SCBS-M4-20-F SCBS-M4-25-F SCBS-M5-12-F SCBS-M5-16-F SCBS-M5-20-F SCBS-M5-25-F SCBS-M5-30-F SCBS-M6-16-F SCBS-M6-20-F SCBS-M6-25-F SCBS-M6-30-F SCBS-M6-40-F SCBS-M8-20-F SCBS-M8-30-F SCBS-M8-35-F SCBS-M8-40-F SCBS-M8-50-F
  照片 SCB-FB SCBS-FB SCB-GB SCBS-GB SGB-SBP SGBS-SBP SGBS-SBPS SGT-STP SGT-STP-A
  產品名稱 夾緊螺栓 - 平面頭鋼球型 - 帶防反轉結構 夾緊螺栓 - 平面頭鋼球型 - 帶防反轉結構 夾緊螺栓 - 齒紋球頭 - 帶防反轉結構 夾緊螺栓 - 齒紋球頭 - 帶防反轉結構 帶止推墊的無頭螺絲 - 球頭型 帶止推墊的無頭螺絲(不銹鋼制無頭螺絲) - 球頭型 帶止推墊的無頭螺絲(不銹鋼制無頭螺絲) - 球頭型 帶止推墊的無頭螺絲 - 止推埋頭型 帶止推墊的無頭螺絲 - 止推埋頭型
  型號 SCB-FB SCBS-FB SCB-GB SCBS-GB SGB-SBP SGBS-SBP SGBS-SBPS SGT-STP SGT-STP-A
  特點 平面頭鋼球型,帶防反轉結構 平面頭鋼球型,帶防反轉結構 棘球型,帶防反轉結構 棘球型,帶防反轉結構 SGB和SBP的配套件 SGBS和SBP的配套件 SGBS和SBPS的配套件 SGT和STP的配套件 SGT和STP-A的配套件
  螺紋部材質 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼 不銹鋼
  螺紋直徑 M4 ~ M16 M4 ~ M16 M4 ~ M16 M4 ~ M16 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M20 M8 ~ M16
  CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
  商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情 商品詳情
  型號 SCB-M10-25-FB SCB-M10-30-FB SCB-M10-40-FB SCB-M10-50-FB SCB-M10-60-FB SCB-M12-30-FB SCB-M12-50-FB SCB-M12-80-FB SCB-M16-40-FB SCB-M16-60-FB SCB-M16-80-FB SCB-M4-10-FB SCB-M4-12-FB SCB-M4-16-FB SCB-M4-20-FB SCB-M4-25-FB SCB-M5-12-FB SCB-M5-16-FB SCB-M5-20-FB SCB-M5-25-FB SCB-M5-30-FB SCB-M6-16-FB SCB-M6-20-FB SCB-M6-25-FB SCB-M6-30-FB SCB-M6-40-FB SCB-M8-20-FB SCB-M8-30-FB SCB-M8-35-FB SCB-M8-40-FB SCB-M8-50-FB SCBS-M10-25-FB SCBS-M10-30-FB SCBS-M10-40-FB SCBS-M10-50-FB SCBS-M10-60-FB SCBS-M12-30-FB SCBS-M12-50-FB SCBS-M12-80-FB SCBS-M16-40-FB SCBS-M16-60-FB SCBS-M16-80-FB SCBS-M4-10-FB SCBS-M4-12-FB SCBS-M4-16-FB SCBS-M4-20-FB SCBS-M4-25-FB SCBS-M5-12-FB SCBS-M5-16-FB SCBS-M5-20-FB SCBS-M5-25-FB SCBS-M5-30-FB SCBS-M6-16-FB SCBS-M6-20-FB SCBS-M6-25-FB SCBS-M6-30-FB SCBS-M6-40-FB SCBS-M8-20-FB SCBS-M8-30-FB SCBS-M8-35-FB SCBS-M8-40-FB SCBS-M8-50-FB SCB-M10-25-GB SCB-M10-30-GB SCB-M10-40-GB SCB-M10-50-GB SCB-M10-60-GB SCB-M12-30-GB SCB-M12-50-GB SCB-M12-80-GB SCB-M16-40-GB SCB-M16-60-GB SCB-M16-80-GB SCB-M4-10-GB SCB-M4-12-GB SCB-M4-16-GB SCB-M4-20-GB SCB-M4-25-GB SCB-M5-12-GB SCB-M5-16-GB SCB-M5-20-GB SCB-M5-25-GB SCB-M5-30-GB SCB-M6-16-GB SCB-M6-20-GB SCB-M6-25-GB SCB-M6-30-GB SCB-M6-40-GB SCB-M8-20-GB SCB-M8-30-GB SCB-M8-35-GB SCB-M8-40-GB SCB-M8-50-GB SCBS-M10-25-GB SCBS-M10-30-GB SCBS-M10-40-GB SCBS-M10-50-GB SCBS-M10-60-GB SCBS-M12-30-GB SCBS-M12-50-GB SCBS-M12-80-GB SCBS-M16-40-GB SCBS-M16-60-GB SCBS-M16-80-GB SCBS-M4-10-GB SCBS-M4-12-GB SCBS-M4-16-GB SCBS-M4-20-GB SCBS-M4-25-GB SCBS-M5-12-GB SCBS-M5-16-GB SCBS-M5-20-GB SCBS-M5-25-GB SCBS-M5-30-GB SCBS-M6-16-GB SCBS-M6-20-GB SCBS-M6-25-GB SCBS-M6-30-GB SCBS-M6-40-GB SCBS-M8-20-GB SCBS-M8-30-GB SCBS-M8-35-GB SCBS-M8-40-GB SCBS-M8-50-GB SGB-M10-SBP18 SGB-M10-SBP21 SGB-M10-SBP25 SGB-M10-SBP32 SGB-M10-SBP40 SGB-M12-SBP21 SGB-M12-SBP25 SGB-M12-SBP32 SGB-M12-SBP40 SGB-M6-SBP15 SGB-M6-SBP18 SGB-M6-SBP21 SGB-M6-SBP25 SGB-M6-SBP32 SGB-M8-SBP15 SGB-M8-SBP18 SGB-M8-SBP21 SGB-M8-SBP25 SGB-M8-SBP32 SGB-M8-SBP40 SGBS-M10-SBP18 SGBS-M10-SBP21 SGBS-M10-SBP25 SGBS-M10-SBP32 SGBS-M10-SBP40 SGBS-M12-SBP21 SGBS-M12-SBP25 SGBS-M12-SBP32 SGBS-M12-SBP40 SGBS-M6-SBP15 SGBS-M6-SBP18 SGBS-M6-SBP21 SGBS-M6-SBP25 SGBS-M6-SBP32 SGBS-M8-SBP15 SGBS-M8-SBP18 SGBS-M8-SBP21 SGBS-M8-SBP25 SGBS-M8-SBP32 SGBS-M8-SBP40 SGBS-M10-SBPS21 SGBS-M10-SBPS25 SGBS-M10-SBPS32 SGBS-M10-SBPS40 SGBS-M12-SBPS21 SGBS-M12-SBPS25 SGBS-M12-SBPS32 SGBS-M12-SBPS40 SGBS-M6-SBPS21 SGBS-M6-SBPS25 SGBS-M6-SBPS32 SGBS-M8-SBPS21 SGBS-M8-SBPS25 SGBS-M8-SBPS32 SGBS-M8-SBPS40 SGT-M10-STP20 SGT-M10-STP25 SGT-M12-STP20 SGT-M12-STP25 SGT-M16-STP32 SGT-M20-STP40 SGT-M6-STP12 SGT-M8-STP16 SGT-M10-STP20-A SGT-M10-STP25-A SGT-M12-STP20-A SGT-M12-STP25-A SGT-M16-STP32-A SGT-M8-STP16-A
  照片 SGBS
  產品名稱 無頭螺絲
  型號 SGBS
  特點 與SBP
  SBPS組合
  螺紋部材質 不銹鋼
  螺紋直徑 M6 ~ M12
  CAD CAD
  商品詳情 商品詳情
  型號 SGBS-M10 SGBS-M12 SGBS-M6 SGBS-M8
  凯发k8娱乐